VISHON ta opta pa un agènda di ehekushon i reforma amplio

Willemstad 12 di òktober 2020 – Djabièrnè ku a pasa gobièrnu a duna un presentashon den Staten tokante e akuerdo polítiko tokante e lei di reino ku ta enkargá ku Caribische Hervormingsentiteit (CHE) i Landenpakket.

Diferente partido ta indiká ku no tin masha kambio kompará ku e proposishon inisial i ta remarká ku solamente a kambia e nòmber di e entidat pa Orgaan voor Ontwikkeling en Hervorming (OHO). Diskushon tokante e resultado di negosiashon lo sigui sin duda. Pronto lo publiká e konsepto nobo di wettekst pa asina e wega di “ban buska e diferensianan” kuminsá.

Staten a duna su sosten via un moshon na gobièrnu pa kaba ku e negosiashonnan riba nivel atministrativo. E moshon a wòrdu aseptá ku e repartishon kustumbrá den Staten, kual ta diesun voto pro (koalishon) i shete voto kontra (oposishon).

VISHON ta spera ku polítika, ku mira riba bienestar di nos Pais, ta dispuesto pa wak dilanti. No bai buska diferensia pero enfoká “common ground”. Si nos a skucha vise presidente Sr. Steven Martina, nos tin un reto pa, paralelo na e trayekto di lei, nos traha na e agènda di ehekushon i reforma. E agènda aki lo tin e mes un durashon ku e Rijkswet, ku ta impliká ku esaki lo tuma, inkluso e periodo di gobernashon di gabinete Rhuggenaath, tres término di reinado. Pa por garantisá durabilidat di reforma i invershon, ta sumamente importante pa krea sosten sosial mas amplio posibel pa e agènda di ehekushon i reforma ku mester desaroyá. Diferensia di opinion polítiko ku ta bai bèk promé ku 10-10-10, diskushon di “si òf no” tokante outonomia òf independensia no ta yuda den esaki. Si koalishon hasi lo máksimo pa huntu ku oposishon, sektor laboral i sosiedat, yega na un agènda di ehekushon i reforma ku ta wòrdu aseptá ampliamente, nos por papia di liderazgo na nivel.

VISHON ta spera ku huntu ku sektor privá por duna kontenido na e reformanan (fiskal) nesesario. Involukrá nan den e proseso i hasi uso si nan ekspertisio i opinion pa por yega na reforma ku ta resolvé “compliance issues” i ta aportá na desaroyo ekonómiko. Hasi esaki tambe ku sektor privá i sindikato pa realisá reforma di nos leinan di labor. Pa años kaba partidonan ta di akuerdo ku e leinan di labor di nos pais mester tin un karakter mas fleksibel. Diferente rapòrt di organisashonnan internashonal renombrá ta konfirmá esaki. Si nos ke sali mas fuerte for di e krísis di COVID-19 aki, reforma di nos lei di labor ta esensial. Hasi esaki mas fleksibel pa asina nos por brinda mas sosten na empleadonan ku ta (temporalmente) sin trabou. Mas importante ainda ta pa traha ku sektor di enseñansa i e sektor empresarial na un agènda di reforma duradero pa nos enseñansa, pa asina por yega na un mihó konekshon ku e merkado laboral. Nos enseñansa ta un di sektornan ku pa años no a haña atenshon di nos Landsbestuur. Tira bista riba estado di mantenshon di nos skolnan, falta di método i material i falta di digitalisashon den enseñansa.

VISHON ta di opinion ku nos por pensa riba 15.000 kupo di trabou na momentu ku nos a desaroyá un agènda di ehekushon i reforma riba tereno di ekonomia, labor i enseñansa ku ta wòrdu sostené ampliamente. Al final, ta importante pa tin un kapítulo amplio den e agènda di ehekushon i reforma aki ku ta papia di desaroyo sosial. E krísis di COVID-19 a mustra kon grandi e diferensia di entrada riba nos isla ta. Ku e konosementu ku nos tin awor aki nos no por sigui ignorá e retraso sosial den nos barionan.

VISHON ta spera ku gobièrnu ta saka e plan nan bieu for di kashi ku a traha pa kombatí pobresa i hasi esaki parti di e agènda di ehekushon i reforma. Laga nos mustra liderazgo dor di no keda pegá den pasado pero traha konhuntamente riba un vishon pa un mihó futuro pa Kòrsou e generashonnan ku ta bini.

NED:

Willemstad 12 oktober 2020 – Afgelopen vrijdag heeft de regering in de Staten een presentatie gegeven rondom het politiek akkoord dat onderling bereikt is over de rijkswet die de Caribische Hervormingsentiteit (CHE) en het landenpakket regelt. Zoals diverse partijen doen geloven is er niet veel verandert ten opzichte van het initiële voorstel. Volgens velen heeft er slechts een naamswijziging van de entiteit plaatsgevonden, waardoor het nu door zal gaan als Orgaan voor Ontwikkeling en Hervorming (OHO). De discussie over het onderhandelingsresultaat zal ongetwijfeld nog voortduren. Vroeg of laat wordt de nieuwe concept wettekst publiek gemaakt en dan begint voor tegenstanders het ‘zoek de verschillen’ spel.

Middels een motie heeft de Staten haar steun uitgesproken aan de regering om de onderhandelingen op ambtelijk niveau af te ronden. De motie is met de gebruikelijke verdeeldheid in de Staten aangenomen, namelijk met elf stemmen voor (coalitie) en zeven stemmen tegen (oppositie).

VISHON hoopt echter dat de politiek, met het landsbelang in het oog, bereid is vooruit te kijken. Om niet op zoek te gaan naar de verschillen, maar juist nu op zoek te gaan naar ‘common ground’. Als wij goed hebben geluisterd naar de Vice-premier, Dhr. Steven Martina, dan staan wij nu voor de lastige taak om, parallel aan het wetgevingstraject, te werken aan de uitvoerings- en investeringsagenda. Deze agenda zal tenminste dezelfde looptijd hebben als de Rijkswet, wat impliceert dat het, inclusief de resterende regeerperiode van kabinet Rhuggenaath, drie regeertermijnen zal bestrijken. Om de duurzaamheid van de hervormingen en investeringen te garanderen, is het dus van cruciaal belang dat er een zo breed mogelijk draagvlak wordt gecreëerd voor de te ontwikkelen uitvoerings- en investeringsagenda. Politieke meningsverschillen die terug dateren naar de periode voor 10-10-10, discussies over ‘si’ en ‘no’, – over autonoom of onafhankelijk helpen hier niet bij. Het zou van echt leiderschap getuigen als de coalitiepartijen alles op alles zetten om gezamenlijk met de oppositie, het bedrijfsleven en de bevolking, ongeacht politieke kleur te weken aan een breed gedragen uitvoerings- en investeringsagenda.

VISHON hoopt dat gezamenlijk met de private sector invulling te geven aan de nodige (fiscale) hervormingen.  Betrek hen in de besluitvorming, maak gebruik van hun expertise en inzichten en kom tot hervormingen die compliance issues oplossen en duurzaam bijdragen aan economische ontwikkeling. Betrek de private sector en de vakbonden ook bij het realiseren van hervormingen van onze arbeidswetgeving. Al jaren zijn partijen het eens dat de arbeidswetgeving van ons eiland baat heeft bij een meer flexibel karakter. Dit wordt bovendien onderstreept door talloze rapporten van gerenommeerde internationale organisaties. En als we sterker uit de COVID-19 crisis willen komen is hervormingen van onze arbeidswetgeving van essentieel belang. Zorg met de flexibilisering eveneens voor een gedegen vangnet voor werknemers die (tijdelijk) zonder werk zitten. Maar belangrijker nog, werk met het onderwijsveld en het bedrijfsleven aan een duurzame hervormingsagenda voor ons onderwijs, waardoor er een betere aansluiting op de arbeidsmarkt wordt bewerkstelligd. Ons onderwijs is een van de sectoren die jaren geen aandacht heeft gehad van ons landsbestuur, getuige de onderhoudsstaat van onze scholen, het gebrek aan leermethoden, leermiddelen en de grote achterstand op digitale toepassingen binnen het onderwijs. VISHON is van mening dat we pas kunnen gaan dromen over 15.000 extra werkplekken als we een breed gedragen uitvoerings- en investeringsagenda ontwikkelen op gebied van economie, arbeid en onderwijs.

Tot slot dient een belangrijk hoofdstuk in de uitvoerings- en investeringsagenda te gaan over sociale ontwikkeling. De COVID-19 crisis heeft blootgelegd hoe groot de inkomensverschillen zijn op ons eiland. Met de kennis van nu, kunnen we de sociale achterstand in onze wijken niet meer negeren. VISHON hoopt dat de overheid oude plannen rondom armoedebestrijding en integrale wijkaanpak afstoft en onderdeel maakt van de uitvoerings- en investeringsagenda. Laten we nu leiderschap tonen door niet in het verleden te blijven steken maar gezamenlijk te werken aan een visie voor een betere toekomst voor Curaçao en toekomstige generaties.

 

Share this post

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest