VISHON ta formulá akshonnan konkreto pa kombatí korupshon

Willemstad 9 di desèmber 2020 – Awe ta Dia Internashonal Kontra Korupshon. Na Kòrsou esaki tambe ta haña atenshon, pero e atenshon ku ta duna esaki aktualmente ta sufisiente?

Korupshon, lástimamente na Kòrsou tambe, no ta un fenómeno deskonosí. VISHON ta puntra kiko por hasi pa kombatí korupshon i eliminá esaki mas tantu ku ta posibel. Naturalmente ta importante pa konsientisá henter komunidat tokante e nifikashon di korupshon. Kon ta hasi kombatí korupshon si no ta evidente kiko korupshon ta enserá? Ta tarea di nos tur pa, kaminda esaki ta presente, rekonosé i evitá korupshon.

Korupshon ta un término kolektivo pa asuntunan manera soborno, chantahe/ekstorshon i influensiamentu inoutorisá. Den e kaso aki no ta hasi diferensia si e risibidó, esun ku ta chantahiá òf provoká e soborno ta un ámtenar, polítiko òf un persona privá. Partikularmente soborno tin un ròl prominente den korupshon. Nos ta papia di soborno ora ku pa medio di sèn, regalo, servisio, maneho di relashon òf promesa ta instigá un persona pa hasi òf laga di hasi algu, ku e deseo pa risibí benefisio (komersial) insinsero komo resultado.

Na 2012 i 2013 Transparency International a hasi un evaluashon na Kòrsou ku ta karga e nòmber Nationaal Integriteit Systeem (NIS). E resultadonan di e evaluashon a keda publiká den un rapòrt na 2013. E rapòrt ta kontené algun konklushon di kua VISHON, mirando e krísis ku nos ta aden aktualmente, ta menshoná algun:

 • Lealtat i disiplina di polítika partidista tin un ròl dominante den tantu Parlamento komo Gobièrnu. E separashon konstitushonal di poder ta disparsé dor di esaki. No solamente e funshonamentu independiente di Parlamento komo órgano di kontròl di Gobièrnu, pero tambe e funshonamentu di Gobièrnu riba su mes, ta wòrdu limitá dor di e puntonan di salida di polítika partidista.
 • Ta parse manera e ròl di partidonan polítiko ta pa enfoká mas riba atendé asuntunan di interes di e lidernan i miembronan, en bes di atendé esnan di pueblo. Partidonan polítiko ta skor hopi abou den transparensia i responsabilidat. No tabata posibel pa midi e integridat berdadero di partidonan polítiko dor di falta di informashon i reakshon di e partidonan. Partidonan polítiko ta un di e entidatnan di kua tin ménos informashon den e sistema di integridat na Kòrsou. Esaki sigur ta algu hopi preokupante.
 • Gobièrnu no ta skor masha haltu den e forma ku e ta atendé ku sektor públiko. Gobièrnu ta entremeté partikularmente den nombramentu di persona pa posishonnan haltu i asina ta debilitá funshonamentu i e kapasidat di sektor públiko. E interakshon entre e metementu profundo – un ora sí i otro ora nò ta tuma niun klase di akshon – ta limitá e sektor di funshoná debidamente.

Ku e ophetivo pa surpasá e krísis relatá na e pandemia di COVID-19, VISHON ta di opinion ku ainda ta nesesario pa sigui e rekomendashonnan den e rapòrt di Transparency International:

 1. Kòrsou mester ratifiká e United Nations Conventions Against Corruption i traha pa implementá un plan di akshon.
 2. Tur sektor den komunidat mester boga pa e nivel di transparensia di mas haltu den prosedura interno i invershon.
 3. Gobièrnu mester pone fondo i otro medionan disponibel pa por hasi investigashon efektivo i hasi follow up kaminda ta nesesario.
 4. Gobièrnu mester sòru pa e sektor públiko por tin mas independensia i responsabilidat den su aktividatnan.

Algun akshon konkreto ku VISHON ta proponé en konekshon ku e rekomendashonnan di Transparency International ta lo siguiente:

 • Mester implementá regla di kondukta pa miembronan di Parlamento i Ministernan pa loke ta trata registrashon di regalo, sèn i/ òf servisio risibí.
 • Mester bini un registro públiko kaminda ta publiká e regalo, sèn i/ òf servisio ku Parlamentarionan i Ministernan a risibí. E registro aki tambe por wòrdu usá pa publiká biahe di trabou i reportahenan di responsabilisashon i kosto.
 • Mester bini mas transparensia rondó di e propósito di maneho i intenshon, dor di informá pueblo trempan. Dor di hasi esaki pueblo tin e oportunidat pa aportá na e proseso di maneho.
 • Mester bini un registro públiko di dato (aksesibel) kaminda pueblo por konsultá e konsepto di maneho, lei i reglamentashon i otro dokumento relevante. E registro di dato aki tambe por wòrdu usá pa publiká e informe anual di entidatnan públiko i otro informashon relevante di kompanianan di Gobièrnu i di fundashonnan.
  1. Curaçao moet de United Nations Conventions Against Corruption ratificeren en een passend actieplan opstellen en implementeren.
  2. Alle sectoren van de gemeenschap moeten in hun activiteiten, interne procedures en investeringen, streven naar het hoogste niveau van transparantie.
  3. De overheid moet fondsen en andere middelen beschikbaar stellen om effectief onderzoeken en follow-up te kunnen doen, waar dit nodig blijkt.
  4. De overheid moet ervoor zorgen dat de publieke sector een hogere mate van onafhankelijkheid en verantwoording kan nemen in haar activiteiten.Mester bini un komishon di rekrutashon i selekshon pa por eliminá influensia polítiko den e selekshon di miembronan di hunta di komisario, hunta di direktiva i funshonarionan den tòp. E komishon aki por wòrdu formá dor di representantenan di Gobièrnu, organisashon di dunadó di trabou i sindikato. E komishon aki na su turno ta responsabel pa hasi screening i asesoriá e kandidatonan pa asina por garantisá pueblo ku e persona korekto ta wòrdu selektá pa e posishon korekto.E aserkamentu di korupshon ta rekerí un plan integral kaminda tur aktor den komunidat ta wòrdu involukrá. Solamente di e forma aki por atendé ku korupshon di un manera efektivo. Dor di pone e foko riba e akshonnan ariba menshoná, VISHON ke kuminsá atendé di un forma honesto ku korupshon riba Kòrsou.NED:Willemstad, 9 december 2020 – Het is vandaag de Internationale dag tegen Corruptie. Ook op Curaçao wordt hier aandacht aan besteedt, maar is de aandacht die hier momenteel naar uitgaat wel voldoende?

   Corruptie is, helaas ook op Curaçao, geen onbekend verschijnsel. VISHON wil het daarom ook hebben over wat daadwerkelijk gedaan kan worden om corruptie tegen te gaan en voor zo ver dat mogelijk is, uit te roeien. Uiteraard is het van belang dat eerst de hele gemeenschap goed begrijpt wat corruptie wezenlijk inhoudt. Hoe kan corruptie immers bestreden worden, als men niet (goed) begrijpt wat het allemaal precies kan omvatten? Het is de taak van éénieder om corruptie, waar dit ook voorkomt, te herkennen en te voorkomen.

   Corruptie is een verzamelterm voor zaken zoals omkoping, afpersing en ongeoorloofde beïnvloeding. Het maakt hierbij niet uit of de ontvanger, afperser of uitlokker van de omkoping een ambtenaar, politicus of een particulier is. Met name omkoping speelt bij corruptie vaak een prominente rol. Omkoping is het met geld, giften, diensten, relatiebeheer of beloften iemand aanzetten om iets te doen of na te laten, met als gewenst resultaat het behalen van oneerlijke (zakelijke) voordelen.

   In 2012 en 2013 heeft Transparency International een zogeheten Nationaal Integriteit Systeem (NIS) evaluatie uitgevoerd op Curaçao . In 2013 werden de resultaten hiervan in een rapport gepubliceerd. Het rapport bevat tal van bevindingen waarvan wij er, gezien de crisis waarin wij ons nu bevinden, een aantal belichten:

   • Partijpolitieke loyaliteit en discipline spelen een dominerende rol op zowel het Parlement en de Regering. De constitutionele scheiding van macht wordt daarmee vervaagd. Het onafhankelijk functioneren van het Parlement als controle-orgaan van de Regering, maar ook het functioneren van de Regering zelf, worden vaak belemmerd door partijpolitieke uitgangspunten.
   • De rol van politieke partijen lijkt meer de belangen te behartigen van hun leiders en leden, dan die van het volk. Politieke partijen scoren dan ook bijzonder laag in transparantie en verantwoording. De daadwerkelijke mate van integriteit van politieke partijen kon echter niet gescoord worden door gebrek aan informatie en van reacties van de partijen. De politieke partijen zijn dan ook één van de grote onbekenden binnen het integriteitsysteem van Curaçao . Dit is zeer zorgelijk.
   • De Regering scoort niet bijzonder goed in haar handelen met de publieke sector. De sterke bemoeienis, met name als het gaat om benoemingen, ondermijnt doorgaans het functioneren en de capaciteit van de publieke sector. Men noemt de wisselwerking tussen de op bepaalde momenten diepgaande bemoeienis en op andere momenten niet nemen van enige actie, als een beperking op het goed functioneren van de publieke sector.
   • Met het doel de crisis, naar aanleiding van de COVID-19 Pandemie, te boven te komen is VISHON van mening dat de aanbevelingen zoals opgenomen in het rapport van Transparency International alsnog dienen te worden opgevolgd:

    

  Enkele concrete acties die VISHON voorstelt naar aanleiding van de aanbevelingen van Transparency International zijn de volgende:

  • Er dienen formele gedragsregels geïmplementeerd te worden voor de Parlementsleden en Ministers betreffende het opgeven van ontvangen giften, gelden en/of diensten.
  • Er dient een openbaar register ingesteld te worden waarin door Parlementsleden en Ministers ontvangen giften, gelden en/of diensten worden gepubliceerd. Dit register kan eveneens gebruikt worden voor het publiceren van dienstreizen en de hiermee gemoeide verantwoordingsrapportages en kosten.
  • Er dient meer transparantie te zijn rondom beleidsvoornemens en -intenties door het volk hierover in een vroeg stadium te informeren. Hierdoor wordt het volk in de gelegenheid gesteld een bijdrage te leveren aan het beleidsproces.
  • Er dient een openbare (en toegankelijke) databank beschikbaar gesteld te worden waar de bevolking (concept) beleid, wet- en regelgeving en andere relevante documenten kan raadplegen. Deze databank kan eveneens gebruikt worden om jaarverslagen van publieke entiteiten en andere relevante informatie rondom Overheids-NV’s en Stichtingen te publiceren.
  • Er dient een werving & selectie commissie in het leven te worden geroepen zodat de politieke beïnvloeding van de selectie van RvC leden, RvB leden, en (ambtelijke) topfunctionarissen wordt geëlimineerd. Een dergelijke werving & selectie commissie zou gevormd kunnen worden door vertegenwoordigers van de overheid, werkgeversorganisaties en de vakbondscentrales. Deze commissie is vervolgen verantwoordelijk voor deugdelijke screening en assessment van kandidaten zodat het volk ervanuit kan gaan dat de juiste persoon wordt geselecteerd voor de juiste positie.

   

 • De aanpak van corruptie vereist een integraal plan, waarbij alle actoren in de gemeenschap betrokken worden. Slechts dán kan corruptie op effectieve wijze aangepakt worden. Door nu de focus te leggen op bovenstaande acties meent VISHON echter dat een start gemaakt kan worden met een deugdelijke aanpak van corruptie op Curaçao.

Share this post

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest