VISHON reageert op zogenaamde stemwijzer Fundashon Kòrsou Transparente

VISHON heeft in de media kennisgenomen van de zogenaamde Stemwijzer van Fundashon Korsou Transparente. Laat allereerst duidelijk zijn dat VISHON voorstaander is van initiatieven die burgers bijstaan in het inventariseren en vergelijken van de verschillende politieke partijen in deze verkiezingen. Anderzijds is VISHON echter van mening dat het van uiterst belang is dat dit op verantwoordelijke en consciëntieuze wijze plaatsvindt. VISHON betreurt het dan ook ten zeerste dat uitgerekend Fundashon Korsou Transparente (FKT) een stemwijzer uitbrengt op basis van een serie vragen, die nu een vertekend beeld scheppen van de werkelijkheid.

Het is van uiterst belang dat vragen zodanig geformuleerd zijn dat deze niet juist onduidelijkheid gaan scheppen. In de vragenlijst van FKT wordt steevast verwezen van “leden”… niet naar “kandidaten”. Waar VISHON wel degelijk een gedragscode heeft voor haar kandidaten, heeft ze voor haar leden slechts huisregels en geeft dit antwoord nu een vertekend beeld in de stemwijzer. Zo ook heeft VISHON duidelijke richtlijnen voor wat betreft het hebben van een strafblad voor haar kandidaten, echter niet voor haar leden, zoals ook de andere partijen dat niet hebben. Ook hier geeft het antwoord op basis van “leden” een vertekend beeld. Dit terwijl juist VISHON een uitgebreide screening door derden laat uitvoeren van al haar kandidaten.

Voor wat betreft het onderwerp transparantie, integriteit en corruptie heeft juist VISHON in vrijwel al haar presentaties aangegeven dit hoog in het vaandel te hebben. VISHON heeft zelfs diverse persberichten uitgegeven waarin haar visie met betrekking tot corruptie is gepubliceerd, te weten het INTEGRAAL overnemen van ALLE aanbevelingen uit het rapport van Transparency International. Let wel, hetzelfde rapport dat ook FKT voorstaat. Aangezien VISHON juist dit rapport als leidraad toepast, is er geen behoefte geweest om daar apart extra aandacht aan te besteden in haar partijprogramma. Dit is veelvuldig genoemd en onder de aandacht gebracht in tal van persberichten, media interviews en presentaties van VISHON.

Tenslotte betoogt het van weinig toegevoegde waarde dat FKT vervolgens haar eigen voorkeur en smaak invoert in de vragenlijst door verder te gaan dan hetgeen de wet vereist. FKT acht het blijkbaar nodig om partijen te toetsen op hun mening of een lijst van donateurs en sponsoren publiek toegankelijk zou moeten worden gemaakt. Dit zonder mee te nemen wat voor implicaties dit wel of niet zou hebben. Dit zou hoogstens een taak zijn van Konseho Supremo Elektoral (KSE) en niet van de individuele partijen. VISHON zal op elk moment haar wettelijke verplichtingen nakomen voor wat betreft transparantie en integriteit. Mocht dit betekenen dat de lijst van donateurs en sponsoren publiek toegankelijk moet worden gemaakt, dan zal VISHON dat ook onmiddellijk doen.

Het had FKT echter gesierd indien de stichting de geëigende weg had gekozen en KSE hiervoor had benaderd in plaats van haar (politieke) agenda na te streven door de druk op te voeren middels een dergelijke vraag in een enquête aan de partijen.

 

Share this post

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest