Ontwikkeling Luchtvaart

[NL]

Willemstad, 15 di Mart 2021 – Het is kabinet Rhuggenaath de afgelopen jaren niet gelukt om economische ontwikkeling te realiseren. Het gevolg hiervan is dat belangrijke zaken zoals voldoen aan begrotingsnormen, meer arbeidsplaatsen genereren, beter onderwijs en onderhoud van onze infrastructuren niet gerealiseerd konden worden. Om meer welvaart en welzijn te creëren is het, volgens VISHON kandidaat Gianni Nicolaas, van belang dat we weer economische groei realiseren op Curaçao.

Eén van de vele mogelijkheden om de economische groei op Curaçao te creëren, is de ontwikkeling van de luchtvaartindustrie en in het bijzonder, het luchthavengebied. In 2012 is in opdracht van de Curaçao Airport Holding (CAH), een masterplan opgezet om de luchthaven en de gebieden eromheen te ontwikkelen. Het doel hiervan is om de luchthaven van Curaçao om te turnen tot hub. Als hub zullen meer vliegmaatschappijen het eiland gaan aandoen. Deze maatschappijen en hun reizigers zullen dan gebruik maken van de diensten op en rondom de luchthaven zoals onderhoud- en servicefaciliteiten voor vliegtuigen, maar ook van restaurants, hotels, vergadercentra, entertainment en dergelijke. In het masterplan staan ook de ontwikkelingen beschreven van de gebieden rondom de luchthaven. Hierbij is het van belang dat alle ontwikkelingen zoveel mogelijk plaatsvinden, rekening houdend met de culturele waarden van deze beschermde gebieden, zoals Roi Rincon en de Hato grotten.

Om dit te kunnen realiseren zijn echter de volgende randvoorwaarden van belang:

  • Het aanpassen van de wet op “substantial ownership” en “effective control”. Hierdoor kunnen buitenlandse investeerders gemakkelijker een bedrijf openen op Curaçao, zonder dat de meerderheid van de aandelen in handen moet blijven van een lokale entiteit. Momenteel is de ministerie van economische ontwikkeling het huidige beleid aan het aanpassen zodat de huidige wetgeving de gewenste ontwikkeling niet meer in de weg staat.
  • Onze burgerluchtvaartauthoriteit zal de categorie 1 moeten krijgen als resultaat van een audit door de Amerikaanse luchtvaartautoriteit, Federal Aviation Administration (FAA). De audit is gericht op normen die zijn vastgelegd in de International Aviation Safety Assessment Program (IASA). Deze normen richten zich op het vermogen van een burgerluchtvaartauthoriteit van een land om te voldoen aan internationale luchtvaartveiligheidsnormen en aanbevolen praktijken, zoals aangegeven door de International Convention on Civil Aviation (ICAO). Al sinds 2013 voldoet Curacao niet meer aan deze internationale normen, met alle nadelige gevolgen van dien.

Als deze twee randvoorwaarden zijn gerealiseerd kan de CAH starten met het realiseren van het masterplan. VISHON is van mening dat de overheid dergelijke ontwikkelingen dient te faciliteren.  Vooralsnog lijkt het er echter op dat de overheid de ontwikkeling van onze luchtvaartindustrie dwarsboomt.

“VISHON heeft een uitgebreide agenda als het gaat om de ontwikkeling van onze toeristische sector. Deze belangrijke pilaar van onze economie kan nu meer dan ooit alle aandacht van de overheid gebruiken. Als we daadwerkelijk sterker uit de COVID-19 crisis willen komen dan is het van belang dat we overgaan tot actie.”, aldus Gianni Nicolaas. Wilt u meer lezen over onze visie op toerisme, download dan ons partijprogramma via www.vishon.cw.

Share this post

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest