Ku VISHON enseñansa por konta riba un mihó futuro.

Willemstad 11 di òktober 2020 – Riba e dia ku Kòrsou a selebrá su di 10 aña komo Pais outónomo den Reino, VISHON a inougurá su Sentro Vishonario, den kurason di Saliña.

Pa e okashon a invitá sra. Maghalie van der Bunt-George pa duna un presentashon kaminda el a presentá su vishon i a proponé diferente solushon pa un mihó futuro di enseñansa na Kòrsou. Van der Bunt-George ta un profeshonal riba tereno di enseñansa. For di 2017 e ta yena e puesto di Direktor General di Vereniging voor Protestants Christelijk Onderwijs (VPCO). Promé ku esaki e tabata den direktiva di e fundashon pa mas ku 10 aña. E presentashon ku a tumá lugá riba 10 di òktober tabata un kontinuashon riba e presentashon ku van der Bunt-George a duná un siman promé pa VISHON.

Kada siudadano di Kòrsou, ta haña for di su kuater aña te ku su diesocho aña un averahe di seis ora di enseñansa pa dia. E kalidat di nos enseñansa tin un impakto grandi riba desaroyo i formashon di e yu di Kòrsou. E resultado di nos enseñansa ta definí e grado di partisipashon, aporte na ekonomía i bienestar sosial.  Pues, e pregunta no mester ta si nos por invertí den edukashon di nos muchanan, pero si nos por permití nos mes pa keda sin hasi esaki.

Durante e presentashon van der Bunt-George a para ketu riba e puntonan di atenshon den enseñansa i a presentá diferente solushon. Segun e, e problema di mas importante ta e falta di direkshon stratégiko i e echo ku no tin sufisiente investigashon di maneho stratégiko, implementashon di maneho i evaluashon di maneho ta tumando lugá. Desishon den enseñansa ta wòrdu tumá hopi ad hoc i a base di ideanan personal en bes di investigashon i echo. Esaki tin komo konsekuensia ku no tin atenshon pa e orígen di e problema pero ta solamente kombatí síntoma. E echo ku den 10 aña tabata tin mas ku 10 minister, i ku e ministerio tin falta di personal, tampoko ta yuda e kousa. Segun van der Bunt-George e ministerio mester hasi mas uso di e ekspertisio di direktiva di skol i gobièrnu mester tuma su puesto den fasilitá i krea kondishon. Por laga ehekushon di proyektonan den man di direktiva di skol.

Un otro punto di diskushon ku segun van der Bunt-George ta stanka enseñansa ta e sistema di nos enseñansa. Hopi hende ta di opinion ku nos sistema no ta funshoná i ta antikuá. Van der Bunt-George ta bisa ku no tin nada robes ku nos sistema, pero nos mester sòru pa un mihó organisashon di skolnan pa loke ta trata material i fasilidat. Manera den otro partinan di Reino, nos tambe mester keda den desaroyo pa asina keda konektá ku nos hubentut i desaroyo di nos sosiedat.

For di dia ku a introdusí e sistema di enseñansa aktual, no a hasi análisis profundo i tampoko a implementá reformashon. E aserkamentu antikuá aki ta konsekuensia di falta di método, medio i digitalisashon ku ta pone ku enseñansa no ta konektá ku nos hubentut. Mantenshon di skolnan ta laga di deseá kual ta trese riesgo den e klima pedagógiko i seguridat físiko di dosentenan i alumno. Invershon den enseñansa pa loke ta trata digitalisashon i enseñansa pa e dosentenan lo por solushoná hopi problema. Esaki tin impakto riba motivashon di dosente, popularidat di e funshon i kalidat di enseñansa i konsekuentemente riba e forma ku ta  konektá na otro estudio i nos merkado laboral.

Nos mester yega na igualdat pa loke ta trata kalidat di enseñansa, riba nos pais i den Reino. Mester desaroyá siudadanonan di mundu ku ta kompetente, krítiko i ku tin e abilidat pa aportá na i eksperensiá bienestar i prosperidat. Nos hóbennan mester por tin e oportunidat pa desaroyá nan talentonan di un forma kognitivo, kreativo i deportivo. Por realisá esaki solamente si nos hasi análisis profundo i implementá maneho stratégiko ku ta basá riba echo. Hulanda sigur ta dispuesto pa sostené nos riba tereno di enseñansa pero pa esaki Kòrsou mester tin un plan di maneho i mester implementá esaki debidamente.

E sèn pa finansiá nos enseñansa no ta sufisiente, no tin un presupuesto di invershon i nos no sa si e medionan ku tin, ta wòrdu usá korekto. Mester hasi mas investigashon tokante e kostonan di enseñansa pa haña bista riba  medionan primordial ku ta nesesario i pa asina tin bista riba e eskases. Asina por hinka tempu pa restrukturá finansa i rekoudá fondo. Gobièrnu mester pone mas atenshon na solushon. Lokual tin den Landspaketten tin potensial pero mester implementá esaki nan di un forma responsabel.

E presentashon na papiamentu ta disponibel riba e link aki;  https://fb.watch/1hls_m32GN/

Pa por desaroyá un vishon ku ta wòrdu kargá ampliamente i ku ta éksitoso pa Kòrsou, i tradusí esaki den un programa di partido i puntonan di akshon, ta esensial pa VISHON kolaborá ku ekspertonan. Despues di e presentashon, lider di VISHON Miles Mercera, a ekspresá ku e tabata kontentu ku e aporte di van der Bunt-George. VISHON ta enfoká tres pilar: Desaroyo Ekonómiko, Enseñansa i Desaroyo Sosial. Den esaki enseñansa ta e liña kòrá pa por logra kambionan duradero riba Kòrsou. Ku VISHON den un gobièrnu, enseñansa por konta ku un mihó futuro, asina e lider di partido a bisa.

NED

Willemstad 11 oktober 2020 – Op de dag dat Curaçao haar 10 jarige verjaardag vierde als autonoom Land binnen het Koninkrijk vierde VISHON de opening van haar partijhuis “Sentro Vishonario”, te Saliña. Ter gelegenheid van de opening van het partijhuis werd er een presentatie verzorgd door mevrouw Maghalie van der Bunt-George, waarin zij haar visie en concrete oplossingsvoorstellen heeft gepresenteerd voor een betere toekomst van het onderwijs op Curaçao. Van der Bunt-George is een onderwijs professional die al vele jaren actief is in bestuurs- functies in het onderwijs. Zij is sinds 2017 Algemeen Directeur van de Vereniging voor Protestants Christelijk Onderwijs (VPCO) en zat daarvoor meer dan 10 jaar in het bestuur van die organisatie. De presentatie die op 10 oktober plaatsvond was een vervolg op de presentatie die van der Bunt-George de week ervoor verzorgde voor VISHON.

Elke burger op Curaçao, krijgt van diens vierde tot en met achttiende jaar gemiddeld zes uur per dag onderwijs. De kwaliteit van het onderwijs heeft dan ook een enorme impact op de vorming van iedere Curaçaoënaar. De ‘output’ van ons onderwijs bepaalt in grote mate de participatiegraad, de bijdrage aan de economie en het sociale welzijn. De vraag is dus niet of we het ons kunnen veroorloven om te investeren in de educatie van onze kinderen, de vraag is of we het ons kunnen veroorloven om het niet te doen.

Van der Bunt-George heeft in de presentatie stil gestaan bij de belangrijkste knelpunten binnen het onderwijs en vervolgens heeft zij per thema oplossingsvoorstellen aangedragen. Volgens haar is één van de kernproblemen het gebrek aan strategische koers, het feit dat er nauwelijks gedegen (strategische) beleidsonderzoek, beleidsimplementatie en beleidsevaluatie plaatsvindt. Besluiten binnen het onderwijs worden veelal ad-hoc en op basis van persoonlijke opvattingen genomen in plaats van op weldoordacht onderzoek en feiten. Hierdoor wordt te vaak voorbij gegaan aan de kern van problemen en worden slechts, veelal zonder resultaat symptomen bestreden. Ook het feit dat er in de afgelopen 10 jaar meer dan 10 ministers zijn geweest en dat het ministerie te kampen heeft met kwantitatieve en kwalitatieve onderbezetting helpt niet mee. Volgens van der Bunt-George zou het ministerie meer gebruik moeten maken van de expertise van de schoolbesturen en zou de rol van de overheid meer een faciliterende voorwaardenscheppende moeten zijn en kan de uitvoering van projecten worden overgelaten aan de schoolbesturen.

Een andere discussie die er volgens Van der Bunt-George voor zorgt dat ons onderwijs stil staat is die over ons onderwijssysteem. Ons onderwijssysteem zou volgens velen niet deugen en niet meer van deze tijd zijn. Van der Bunt-George stelt echter dat er niks mis is met ons systeem, maar dat wij moeten zorgen dat het onderwijssysteem tot zijn recht komt door te zorgen voor een juiste inrichting van de scholen qua leermiddelen, leerfaciliteiten en ook moeten net als elders in het Koninkrijk voortdurend hervormingen worden doorgevoerd binnen het systeem om zo aansluiting te blijven houden bij jeugd, maatschappij en de tijdsgeest. Op Curaçao heeft echter sinds de introductie van ons huidige onderwijssysteem nog geen gedegen analyse plaatsgevonden, laat staan dat er hervormingen zijn doorgevoerd. Door de verouderde pedagogische en didactische aanpak die mede het gevolg is van het ontbreken van up-to-date methoden en middelen en digitalisering, sluit het onderwijs niet aan bij de leefwereld van jongeren. Scholen hebben bovendien te maken met structureel achterstallig onderhoud wat risico’s met zich mee brengt voor het pedagogisch klimaat en voor de fysieke veiligheid van onderwijzers en de schoolgaande jeugd. Investeren in de randvoorwaarden binnen ons onderwijs zoals digitalisering en dergelijke en het scholen van het onderwijzerskorps zal vele problemen op kunnen lossen. Het heeft een impact op de motivatie van docenten, op de populariteit van het beroep, op de schaarste problematiek, op de kwaliteit van het onderwijs en zo ook op de output en de aansluiting met vervolgonderwijs en de arbeidsmarkt.

We moeten alles op alles zetten om een gelijke kwaliteit van onderwijs te realiseren binnen het eiland en binnen ons Koninkrijk. Onze jeugd moet dezelfde (onderwijs) kansen hebben als andere kinderen en jongeren binnen het Koninkrijk. We moeten competente, (zelf)kritische, ondernemende (wereld)burgers ontwikkelen die kunnen bijdragen aan – en genieten van welzijn en welvaart. Tot slot moeten we onze jeugd de mogelijkheid geven om hun talenten maximaal te ontplooien, niet alleen cognitief, maar ook creatief en sportief. Dit alles realiseren we volgens Van der Bunt-George alleen op basis van gedegen analyse en strategisch beleid dat is ontwikkeld gebaseerd op feiten. We moeten aanhaken bij ontwikkelingen binnen het Koninkrijk, veel meer samenwerken, meeliften en gebruik maken van synergie. Nederland zal zeker bereid zijn te ondersteunen op gebied van onderwijs maar daarvoor moet Curaçao een gedegen plan hebben en ook zorgdragen voor een slagvaardige implementatie hiervan.

De onderwijs bekostiging is al jarenlang ontoereikend. Er is geen investeringsbegroting en de materiele bekostiging voldoet niet. Voor van der Bunt-George is dit onacceptabel. Worden de middelen die er wel zijn juist besteed? Een gedegen analyse over wat kwalitatief onderwijs moet kosten ontbreekt. Hierdoor is er geen zicht op waar de middelen primair voor moeten worden aangewend (op basis van prioriteiten) en is er geen zicht op wat de tekorten zijn. Doordat dit inzicht ontbreekt wordt er ook geen werk van gemaakt om de financiën te hervormen en om fondsen te werven. Bij ieder knelpunt waarmee het onderwijsveld te maken krijgt roepen onze bestuurders dat er geen geld is om het op te lossen. Deze belemmerende gedachte beperkt ons om de juiste keuzes te maken in het onderwijs. Van der Bunt-George is van mening dat de overheid zich zou moeten bezig houden met de vraag hoe zaken wél zouden kunnen. Van der Bunt-George ziet veel mogelijkheden hiertoe. Ze ziet ook kansen gezien hetgeen in de Landspakketten is opgenomen. Er moet voor worden gewaakt dat de middelen die ter beschikking komen verstandig en weldoordacht worden ingezet.

De presentatie van Maghalie van der Bunt-George in het Nederlands is terug te zien op de op de volgende link: https://fb.watch/1hlI1d7WBA/

Om een breed gedragen en succesvolle visie te ontwikkelen voor Curaçao en dit te vertalen naar een partijprogramma en agendapunten is het voor VISHON van essentieel belang gebruik te maken van professionals en experts uit het veld. Na de presentatie sprak partijleider van VISHON, Miles Mercera dan ook uit dat hij zeer verheugd was met de bijdrage Van der Bunt-George. VISHON richt zich als partij op drie pilaren; Economische Ontwikkeling, Onderwijs en Sociale Ontwikkeling. Ze beschouwt onderwijs hierbij als rode draad bij het bewerkstelligen van duurzame verandering op Curaçao. Met VISHON in een regering zal het onderwijs kunnen rekenen op een betere toekomst, aldus de partijleider.

Share this post

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest